Balkenende II

Dinsdag 16 September 2003 om 16:16

Of: de teloorgang van de sociale zekerheid. "Toegankelijk, solidair, doelmatig en betaalbaar. Dit zijn en blijven de uitgangspunten van ons zorgstelsel." Al lezende in de brochure 'Hoofdpunten van het regeringsbeleid' (pdf) bekroop me steeds meer het gevoel dat er iets niet klopte. Toen ik bij voornoemde volzin was aangekomen, wist ik het zeker. Ik leef in het verkeerde land! Balkenende leeft in Nederland, ik leef ergens anders. Waar de grens precies loopt is mij nog niet duidelijk, maar er kan geen twijfel meer over bestaan: waar hij is wil ik ook zijn. Proef die woorden eens: Toegankelijk, solidair, doelmatig en betaalbaar. Mjam.

In mijn land werkt dat anders. Omdat ik ben geboren met een hartafwijking mag ik de hoofdprijs betalen voor een basisverzekering. Mijn gezin heeft in de afgelopen 3 jaar 18.000 euro aan premies gedoneerd aan AGIS, die als tegenprestatie 5.500 aan medische kosten heeft betaald. Nu is dat bedrag een beetje gekleurd, want veel kosten worden niet vergoed dus de werkelijke kosten voor de medische zorg voor mijn gezin liggen hoger. Dat mag u bij die 18.000 euro optellen.

AGIS is echter niet genegen de acceptatie te herzien en ons in een voordeliger polis te stoppen. Van overheidswege mogen ze geen rekening houden met de werkelijke kosten van een verzekerde, maar uitsluitend kijken naar het geschatte medische risico. Kunnen ze dat dan niet een beetje lager inschatten? Nee, als hartpatient betaal je de hoofdprijs. Bij elke verzekeraar.

Toegankelijk? Als je gezond bent, ja. Maar wee je gebeente als je ziek bent...
Solidair? Solidariteit is ver te zoeken. Gehandicapten en ouderen krijgen de grootste klappen uitgedeeld. Dat zijn immers de bevolkingsgroepen die zich het minst zullen roeren.
Doelmatig? Door de aanhoudende bezuinigingen en het personeelstekort loopt de doelmatigheid zware averij op. De wachtlijsten worden alweer langer.
Betaalbaar? Hahahaha... als je je niet verzekert, en niet ziek wordt!


Hiervoor: "Troonrede" | Hierna: "Wesley Clark" | Naar de voorpagina | E-mail zenz

ReisgenotenVerder lezen?

Klik op een van onderstaande 'tags' (indien aanwezig) om snel andere artikelen over dat onderwerp op KolesQueeste te vinden.


Gebruik de interne zoekmachine om KolesQueeste te doorzoeken:


Gebruik Google om KolesQueeste of de rest van het Internet te doorzoeken:

Reageer

Word even een reisgenoot en geef uw reactie:

P.S. Wil je een eigen plaatje naast je reactie? Registreer je emailadres dan op Gravatar.com!