Internetjournalistiek: niche-uitgevers winnen terrein

Donderdag 18 September 2003 om 17:14

Erik van Heeswijk beschrijft in 'de digitale journalist' de stand van de internetjournalistiek in Nederland, en geeft en passant de richtingen aan waarin hij denkt dat deze zich zal ontwikkelen. Interessant om te lezen, en ook boeiend om zijn visie naast de bijdragen van Ren de Vree en Arthur Graaff aan dit weblog te leggen. Vooral zijn observatie dat de markt verschuift van een meer gecentraliseerde benadering met voornamelijk algemeen nieuws, naar sterker gesegmenteerde niches, vind ik heel herkenbaar. Die ontwikkeling is overigens niet nieuw: toen ik eind jaren negentig bij World Online betrokken was bij de consumentenportals werd daar al nagedacht over 'vertical portals' oftewel vortals. Kenmerkend voor die vortals was de diepe, smalle opzet (diepgravende, gespecialiseerde sites over een specifiek en duidelijk afgebakend onderwerp) in tegenstelling tot de brede en ondiepe benadering van de portal. Wat mij betreft zijn de beste en meest bruikbare weblogs exponenten van deze school. (via de Internetjournalist)
De Digitale Journalist

Hiervoor: "Ontbijtgast" | Hierna: "Microsoft email? Virus!" | Naar de voorpagina | E-mail Gert Jan

Gebruikte Tags: ,

ReisgenotenVerder lezen?

Klik op een van onderstaande 'tags' (indien aanwezig) om snel andere artikelen over dat onderwerp op KolesQueeste te vinden.

Gebruikte Tags: ,

Gebruik de interne zoekmachine om KolesQueeste te doorzoeken:


Gebruik Google om KolesQueeste of de rest van het Internet te doorzoeken:

Reageer

Word even een reisgenoot en geef uw reactie:

P.S. Wil je een eigen plaatje naast je reactie? Registreer je emailadres dan op Gravatar.com!