Regenboog

Dinsdag 23 September 2003 om 11:37

Vanmorgen vroeg sierde een dubbele regenboog de hemel. Een regenboog raakt me altijd weer: niet alleen als een prachtig natuurverschijnsel, maar ook als een herinnering aan het verhaal van de zondvloed, en Gods belofte van trouw aan de mensheid. De Joden zeggen een kort gebed als ze een regenboog zien: "Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech ha'olam oseh ma'aseh vereshit", vrij vertaald: "Ik prijs U, Eeuwige God, koning van het heelal, die alles schiep". Amen to that!

Hiervoor: "VS vs. de wereld" | Hierna: "KPN biedt scholen gratis breedband" | Naar de voorpagina | E-mail zenz

ReisgenotenVerder lezen?

Klik op een van onderstaande 'tags' (indien aanwezig) om snel andere artikelen over dat onderwerp op KolesQueeste te vinden.


Gebruik de interne zoekmachine om KolesQueeste te doorzoeken:


Gebruik Google om KolesQueeste of de rest van het Internet te doorzoeken:

Reageer

Word even een reisgenoot en geef uw reactie:

P.S. Wil je een eigen plaatje naast je reactie? Registreer je emailadres dan op Gravatar.com!