Oorzaak en gevolg

Donderdag 04 December 2003 om 16:32

"Gezinnen zijn nog zeer somber gestemd, ook al verbeterde het consumentenvertrouwen in november licht. (...) Een belangrijke reden is de daling van het reëel beschikbaar inkomen van gezinnen. De koopkracht staat onder druk - vooral door de hogere pensioen- en ziektekostenpremies - en de werkloosheid loopt flink op. We verwachten dat volgend jaar het beschikbaar inkomen en de consumptie weer voorzichtig zullen toenemen. De reële loonstijging neemt weliswaar af en de werkloosheid blijft oplopen, maar daar staan minder lastenverzwaring en minder stijging van de pensioenpremies tegenover."

Wereldwijd trekt de economie sterk aan: in de VS groeit de economie met 8,2% op jaarbasis (het hoogste cijfer sinds begin jaren '80), China tikt af op 9,1% economische groei en noteert maar liefst 31% hogere investeringen. China's export steeg daardoor met 33%. Nederland gaat ondertussen lustig door met zich uit de markt te prijzen: terwijl de regering hardop zegt dat de uitvoer de economie zal moeten redden, verhoogt ze tegelijkertijd de kostprijs van arbeid door de torenhoge belasting- en premiedruk. Bovendien moeten de burgers door de bezuinigingen meer kosten zelf gaan dragen, waardoor de 'vrije consumptie' nog verder zal afnemen. Eventuele loonstijgingen (die doorwerken in de verkoopprijs van de geproduceerde goederen) zullen daardoor geen positief effect hebben op de binnenlandse bestedingen. Het extra geld verdampt volledig door de fors hogere premies voor ziektekosten en pensioenvoorzieningen, om nog maar te zwijgen van de prijsstijgingen van de eerste levensbehoeften. Wie slaagt erin het kabinet de samenhang tussen deze zaken uit te leggen? Jammer dat de zak van Sinterklaas al net zo'n gotspe is als het beleid van deze regering...
Economierapportage CPB (pdf)

Hiervoor: "SNELtrein" | Hierna: "Anti Spam" | Naar de voorpagina | E-mail zenz

ReisgenotenVerder lezen?

Klik op een van onderstaande 'tags' (indien aanwezig) om snel andere artikelen over dat onderwerp op KolesQueeste te vinden.


Gebruik de interne zoekmachine om KolesQueeste te doorzoeken:


Gebruik Google om KolesQueeste of de rest van het Internet te doorzoeken:

Reageer

Word even een reisgenoot en geef uw reactie:

P.S. Wil je een eigen plaatje naast je reactie? Registreer je emailadres dan op Gravatar.com!