Assessment tips

Zondag 22 Februari 2004 om 13:15

Dit is de eerste van een korte serie postings over mijn observaties en notities tijdens de Willowcreek conferentie "Leadership is a journey... Refuelling is essential".


Vandaag een korte bijbelstudie die Bill Hybels aan het eind van de eerste sessie hield naar aanleiding van Lukas 5:1-11. Dit bijbelgedeelte beschrijft de manier waarop Jezus Petrus voor Zich wint. Bill Hybels noemde het een 'test'; Jezus is bezig een team samen te stellen en test of deze visser over de juiste eigenschappen beschikt om een sleutelrol in dat team te kunnen spelen.

  1 Op een dag was Hij bij het meer van Galilea. De mensen drongen van alle kanten tegen Hem op, want zij wilden horen wat Hij over God zou vertellen.
  2 Hij zag twee boten liggen die half uit het water waren getrokken. De vissers stonden iets verderop hun netten schoon te spoelen.
  3 Jezus stapte in de boot van Simon en vroeg of hij Hem een stukje van de oever wilde afduwen. Daarna ging Hij zitten om de mensen meer over God te vertellen.

Dit is de eerste test: Bill noemde het 'bias for action'. Jezus had best zelf van wal kunnen steken, hij was een volwassen man die zeker vertrouwd zal zijn geweest met een boot en roeispanen. Simon Petrus had kunnen reageren met die constatering: "dat kunt u toch zelf ook wel..", of andere bezwaren kunnen opperen. Maar hij gaat niet in discussie, hij steekt zijn handen uit de mouwen. Een belangrijke eigenschap: een doener, geen woorden maar daden. Daar zit echter ook een risico in. Dergelijke mensen handelen wel eens te snel, of ze doen teveel, of de verkeerde dingen - zoals Petrus in de tuin van Getsemane, waar hij even impulsief en onnadenkend zijn zwaard trok en het oor van Malchus afsloeg. Desalniettemin is het een eigenschap die Jezus nodig heeft voor zijn team.

  4 Toen Hij was uitgesproken, zei Hij tegen Simon: "Vaar het meer eens op naar diep water en gooi daar uw netten uit."
  5 "Maar Meester", antwoordde Simon, "wij zijn de hele nacht aan het vissen geweest en hebben niets gevangen! Maar omdat U het zegt, zal ik het nog eens proberen."

De tweede test: 'follow directions'. Petrus was een ervaren visser, een man met kennis van zaken. Vanuit die expertise gezien was Jezus' voorstel zacht gezegd opmerkelijk te noemen. Toch voert hij de opdracht uit, "...omdat U het zegt." Bill vertelde dat hij zeer talentvolle, capabele mensen in zijn gemeente heeft zitten, succesvolle topmanagers van grote organisaties, die onbruikbaar zijn voor leidinggevende posities in de kerk - because they don't know how to follow directions. Oh, sure, they will follow your directions occassionally, just like a blind squirrel is likely to find a nut every once in a while... Jezus heeft gehoorzame leiders nodig.

  6 Zij deden wat Jezus had gezegd en vingen zoveel vis dat hun netten begonnen te scheuren.
  7 Zij wenkten de mannen in de andere boot om hen te komen helpen. Even later was in beide boten zoveel vis, dat die bijna zonken.
  8 Simon Petrus was hiervan zo onder de indruk dat hij voor Jezus op de knieën viel en zei: "Och Here, laat mij maar alleen. Ik ben veel te slecht om bij U in de buurt te zijn."

De derde test: 'who deserves the credit'. Veel mensen trappen in de valkuil hun eigen bijdrage te overschatten. Succesvolle CEO's vragen (en krijgen) een salaris van vele tientallen miljoenen euro's, alsof de resultaten van de onderneming uitsluitend aan hen te danken zijn. En lagere goden kijken tegen hen op, ze dienen als voorbeeld, als idool. In de kerk is er maar een die alle eer verdient: de Heer van de kerk. Petrus is zich daar terdege van bewust. Leiders van de kerk mogen, hoe succesvol een kerk ook mag zijn, nooit naast hun schoenen gaan lopen. In de kerk wordt maar een Iemand aanbeden, namelijk God zelf.

  9 De andere mannen konden het ook bijna niet geloven dat zij zoveel vis hadden gevangen.
  10 Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die met Simon samenwerkten, wisten niet wat ze zagen. Jezus zei tegen Simon: "Wees niet bang meer. Van nu af aan zul je een visser van mensen worden."

De vierde test, de 'grander vision test'. Temidden van de adrenaline rush van de wonderbare visvangst houdt Jezus de mannen Zijn grotere plan voor. Zonder het huidige resultaat te bagatelliseren, zonder af te geven op hun opgetogenheid over iets banaals als een net vol spartelende, stinkende vissen die 's middags op de markt zouden liggen en de volgende ochtend in het riool, confronteert Hij ze met een doel dat hoger, groter, verder is. De achterliggende test is: ben je in staat boven de beperkingen van je eigen geest uit te stijgen en - ook als je denkt dat het reeds bereikte resultaat fenomenaal goed en 'larger than life' is - mee te gaan in de nog grotere visie van God?

  11 De mannen trokken hun boten op de wal, lieten alles achter en gingen met Jezus mee.

De vijfde test: 'leave behind'. Jezus volgen heeft z'n prijs. In tijd, in geld, in je persoonlijke levensstijl. Ben je bereid die prijs te betalen? Jezus volgen betekent een radicale keuze. Leave behind, twee kleine woordjes met enorme consequenties.


Hiervoor: "Upgrade" | Hierna: "Computer FlashMob" | Naar de voorpagina | E-mail GJ

Gebruikte Tags: , ,

Reisgenoten

gravatar for Mutti

Het Schriftgedeelte uit Lucas is voor mij altijd een feest om te lezen…

‘t Heeft voor mij altijd betekend: Vrijheid.

Vrijheid om Jezus te volgen, op Zijn èn mijn manier…

Hij geeft hier de Vrijheid om het anders te doen…

Om anders te mogen zijn…

Om niet te hoeven zijn als anderen…

Om het niet te hoeven doen als anderen…

Platgetreden paadjes zijn niet de enige goede paadjes…

Dat is niet gemakkelijk…

Dat kan je de kop kosten…

Dat kan en doe je ook niet zomaar oppervlakkig…

Jezus volgen kan nooit oppervlakkig…

Dan moet je de diepte in…

Maar dan ‘vang’ je ook wat.

Mutti · 23-02-’04 00:35 · Reageer op MuttiVerder lezen?

Klik op een van onderstaande 'tags' (indien aanwezig) om snel andere artikelen over dat onderwerp op KolesQueeste te vinden.

Gebruikte Tags: , ,

Gebruik de interne zoekmachine om KolesQueeste te doorzoeken:


Gebruik Google om KolesQueeste of de rest van het Internet te doorzoeken:

Reageer

Word even een reisgenoot en geef uw reactie:

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Geautomatiseerde spam is een plaag, beantwoord daarom deze simpele vraag.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.

P.S. Wil je een eigen plaatje naast je reactie? Registreer je emailadres dan op Gravatar.com!