The real war did not start yet

Vrijdag 19 November 2004 om 11:34

For me, I see that the real war did not start yet. I said these things one year ago, when everything was just like they'd come. I said: the real war did not start yet. (...)


For Iraqi's, I think most of them already lost faith in what is happening. Some of them are still having faith in their religious leaders like Sistani, who is like, you know, having some believe in the elections. And others have lost faith completely. For me, I see the elections as just a repetition of the Algerian crises, that started a long civil war and destruction after the election, because the election was aborted in the day that the American forces decided to attack Fellujah and disclude all the western and east and central part of Iraq from the upcoming election. It will cause other people to come to the authority, and it will cause other people that are outside this authority to fight against it. And this will start for sure internal clashes inside Iraq, the thing that no-one of us wants to be with soon.

Weblogger Raed Jarrar was gisteravond te gast bij de sectie Internet van de NVJ. Froukje Santing bevroeg hem over de situatie in Irak, zijn motivatie om samen met Salam Pax een weblog bij te houden en zijn visie op de rol van weblogs in de informatievoorziening van de mensen binnen en buiten Irak. Raed schat dat 99% van zijn lezers van buiten Irak komt, om de simpele reden dat de zeer gebrekkige kwaliteit van de stroomvoorziening en communicatielijnen binnen Irak het voor de gewone burger praktisch onmogelijk maken zijn weblog te lezen. Een dappere man, die zich niets aantrekt van de dreiging en 'gewoon' doet wat hij denkt te moeten doen: zijn persoonlijke weblog bijhouden voor zijn familie en vrienden. Sinds hij zich ervan bewust is dat de wereld meeleest, heeft hij zich wel toegelegd op het corrigeren van de informatie die de mainstream media geven. Die praten elkaar maar na, zei Raed, en niemand controleert of de informatie wel klopt. Hij gaf een voorbeeld van een bericht dat de Amerikaanse troepen 'in Fallujah' zouden zijn, in het ziekenhuiscomplex. Dat bericht ging vergezeld van een foto van een gebarricadeerde brug. Propaganda, concludeerde Raed: het ziekenhuiscomplex ligt ruim buiten Fallujah en de brug op de foto is de verbinding naar de stad - voor wie de situatie ter plekke kent is het direct duidelijk dat de troepen dus nog niet in Fallujah zijn. De media namen echter allemaal braaf het persbericht van het leger over. Hij ziet die controlerende/corrigerende taak als een belangrijke toegevoegde waarde van weblogs of grassroot media.


Ik voeg daar aan toe dat de schare loggers en commenters per definitie over meer specialistische kennis kan beschikken (zie het CBS typemachine debacle) dan welke professionele redactie dan ook. Dat is geen schande: het is simpelweg de kracht van het medium. Als er dan toch een schandaal moet worden aangewezen, zou dat hooguit zijn dat de gevestigde journalistiek zich onvoldoende bewust is van dit fenomeen, en daarmee kansen laat liggen. Tegelijk kunnen we er niet om heen dat het gros van de weblogs geen betrouwbare bron is - om van de comments nog maar te zwijgen. Maar daarvoor gelden de normale journalistieke principes van feiten checken, één bron is geen bron, hoor en wederhoor, kortom het gewone werk.


Fragment interview Raed (Download het hierboven geciteerde fragment als mp3)


(Later die avond volgde een discussie over weblogs en journalistiek: lees hier verder)


Hiervoor: "Supersize Your TV" | Hierna: "Weblogs en journalistiek" | Naar de voorpagina | E-mail GJ

ReisgenotenVerder lezen?

Klik op een van onderstaande 'tags' (indien aanwezig) om snel andere artikelen over dat onderwerp op KolesQueeste te vinden.


Gebruik de interne zoekmachine om KolesQueeste te doorzoeken:


Gebruik Google om KolesQueeste of de rest van het Internet te doorzoeken:

Reageer

Word even een reisgenoot en geef uw reactie:

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Geautomatiseerde spam is een plaag, beantwoord daarom deze simpele vraag.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.

P.S. Wil je een eigen plaatje naast je reactie? Registreer je emailadres dan op Gravatar.com!