Samenlevingscontract

Maandag 06 December 2004 om 11:17

In deze situatie is het nodig dat christenen, moslims, joden, andersgelovigen en niet-gelovigen elkaar opnieuw leren verstaan. Samen willen wij een aanzet geven tot herstel. Wij geloven dat de volgende principes een leidraad zijn voor een harmonieuze en vrije samenleving. We willen ons inzetten voor het naleven én voorleven van deze principes.

De redactie van CV·Koers stelde in nauwe samenspraak met drie vertegenwoordigers uit de islamitische, joodse en christelijke traditie een samenlevingscontract samen. Ik vind het een uitstekend initiatief, en de ontwerptekst zeer geslaagd. Helaas biedt CV·Koers geen reactiemogelijkheid anders dan email: daarom heb ik de tekst hieronder integraal overgenomen, zodat u via het reactiepaneeltje uw (desnoods kritische) mening kunt uiten. 1. De grondregel voor een harmonieuze samenleving is de erkenning van het recht om er te zijn en als burger erkend te worden. Wij erkennen en respecteren elkaar als burgers van Nederland, in alle verscheidenheid en veelkleurigheid. Nederlanders en medelanders hoeven zich cultureel niet volledig te conformeren aan de grootste gemene deler. Integreren is niet hetzelfde als assimileren. Integreren betekent ook: verschillen erkennen en vreedzaam leven met die verschillen.


2. Wij ervaren de democratische rechtsstaat als een groot goed. Hij biedt bescherming aan eenieder en zorgt ervoor dat het kwaad uit de samenleving wordt geweerd. De ware scheidslijn in de samenleving loopt niet tussen etnische groepen of verschillende levensbeschouwingen, maar tussen hen die de rechtsstaat accepteren en zij die dat niet doen. Dat wat het harmonieus samenleven bedreigt, moet aangepakt worden: redeloos geweld, asociaal gedrag, uitingen van disrespect, vernielzucht en andere grote en kleine vormen van barbarij.3. Wij vinden dat er pas werkelijk sprake is van tolerantie als we hartgrondig van mening kunnen verschillen zonder elkaar de mond te snoeren. In onze samenleving moet je uit kunnen komen voor je overtuigingen. Maar wie met elkaar samenleeft, probeert de ander niet te kwetsen. We vinden dat het geen pas geeft om opzettelijk elkaars identiteit en overtuigingen te beschimpen. De vrijheid van meningsuiting is niet bedoeld als vrijgeleide voor blasfemie en belediging.4. Wij menen dat morele en godsdienstige overtuigingen de ruimte horen te krijgen in onze samenleving. We nemen afstand van een opvatting die religie wil terugdringen tot de privé-sfeer. Morele en godsdienstige overtuigingen zijn van groot belang voor het onderhouden van sociale deugden en publieke moraal. Ze bepalen in essentie onze identiteit en horen dan ook publiek zichtbaar te worden, in woorden en daden.5. Wij geloven dat het tijd is voor een revival van sociaal gedrag. Een samenleving wordt ziek als iedereen te veel uit is op eigen belang. De verharding van de maatschappij is mede een gevolg van de verwaarlozing van sociale belangen. De samenleving heeft behoefte aan een nieuwe ethiek van onderlinge omgang. Wij geloven dat het leefbaar houden van een samenleving grote inspanning vraagt van eenieder en sociale plichten met zich mee brengt. Wij willen elkaar voorthelpen en daar waar nodig de helpende hand bieden. Dat geldt in het bijzonder daar waar sociaal en cultureel isolement, vereenzaming, achterstelling en discriminatie geconstateerd worden.


6. Wij willen het gesprek met elkaar aangaan om zo te komen tot een herstel van onze ontwrichte samenleving. De afgelopen decennia hebben we wonden opgelopen door wederzijds onbegrip en onkunde tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Wij willen elkaar in het hart kijken, gemaakte fouten vergeven en ons met elkaar verzoenen. Nederland is altijd een samenleving geweest van samen-voor-elkaar. Dat willen we ook in de toekomst zo laten zijn.Het ‘samenlevingscontract’ is een initiatief van de redactie van CV·Koers. Het contract kwam tot stand in nauwe samenspraak met drie vertegenwoordigers uit de islamitische, joodse en christelijke traditie: Ayhan Tonca (voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid), Rabbijn mr. drs. Raphael Evers (rabbijn van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en rector van het Nederlands Israëlietisch Seminarium) en Prof. dr. Roel Kuiper (bijzonder hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte en lector samenlevingsvraagstukken).


Met dank aan Henk Algra, die mij tipte over dit initiatief!


Hiervoor: "1000 jaar is als één dag..." | Hierna: "Jimi Forever" | Naar de voorpagina | E-mail GJ

Reisgenoten

gravatar for Marc

Lijkt een beetje op het eerdere initiatief van CV-Koers om tot een gezamenlijke geloofsbelijdenis te komen. Het is zo algemeen geformuleerd dat je het er als gelovige toch al zonder meer mee eens bent. Wat voegt het eigenlijk toe? Degenen die dit ondertekenen leven het (hopelijk) toch al uit, en degenen bij wie een gedragsverandering juist wenselijk is, hebben er geen boodschap aan.

Marc (URL) · 06-12-’04 22:52 · Reageer op Marc

gravatar for Gert Jan

Ik vraag me af of elke gelovige het er ‘zonder meer mee eens’ is. Ik denk het wel, en mocht dat inderdaad zo zijn, dan lijkt het me heel goed als dat door ondertekening van dit samenlevingscontract klip en klaar duidelijk wordt gemaakt. Niet alleen voor de onderlinge contacten, maar ook om een helder, unisoon geluid te laten horen naar de ‘buitenwacht’, de niet-gelovigen. Als ik zo rondkijk op het Internet zie ik – vooral bij jongerensites – in toenemende mate een reserve tegen alle religie, een zeker wantrouwen jegens iedereen die gelooft. De woorden en daden van enkelingen worden allen aangerekend, de visie van een extremist ten onrechte geextrapoleerd naar zijn achterland. Alsof elke gelovige, ongeacht welke smaak, in potentie een extremist is: een intolerante, keppel/zwarte kousen/hoofddoek/oogkleppen dragende factor in de samenleving die vroeg of laat in een ongeleid projectiel kan veranderen. Als reactie verhardt de samenleving zich en probeert elke uiting van religie te smoren. Dit document omschrijft in niet mis te verstane bewoordingen hoe het anders kan. Het is bovendien zo opgesteld dat ook verlichte niet-gelovigen het moeiteloos zouden kunnen be-amen. En dat is waar ik op hoop.

Gert Jan ( E-mail ) (URL) · 07-12-’04 11:39 · Reageer op Gert Jan

gravatar for Marc

Bedankt voor je reactie. Dat voel ik wel met je mee.

Marc ( E-mail ) · 10-12-’04 13:55 · Reageer op MarcVerder lezen?

Klik op een van onderstaande 'tags' (indien aanwezig) om snel andere artikelen over dat onderwerp op KolesQueeste te vinden.


Gebruik de interne zoekmachine om KolesQueeste te doorzoeken:


Gebruik Google om KolesQueeste of de rest van het Internet te doorzoeken:

Reageer

Word even een reisgenoot en geef uw reactie:

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Geautomatiseerde spam is een plaag, beantwoord daarom deze simpele vraag.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.

P.S. Wil je een eigen plaatje naast je reactie? Registreer je emailadres dan op Gravatar.com!