Dynamiek in islamitisch activisme

Dinsdag 11 April 2006 om 13:23

Het woensdag te presenteren - maar voortijdig uitgelekte - rapport 'Dynamiek in islamitisch activisme, aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid stuit op veel weerstand: van Maxime Verhagen tot Geert Wilders haalt men verontwaardigd de neus op. 'Studeerkamerpolitiek' is nog de vriendelijkste kwalificatie. I beg to differ. Na diagonale lezing van ruwweg een kwart van het tweehonderd pagina's tellende rapport (en dat is nog exclusief noten, citaten en register) kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat de heren van de WRR hun werk gedegen hebben gedaan.

Hun conclusies zijn misschien even wennen voor diegenen die hun visie op de Islam vooral baseren op de berichtgeving in de Telegraaf, maar daarom in mijn ogen niet minder waar. Ze zijn in elk geval in overeenstemming met mijn eigen waarneming - al realiseer ik me dat dát een weinig overtuigend argument zal zijn voor de heren Verhagen en Wilders. Tegelijk dringt zich de vraag op in hoeverre - en hoe snel! - de door de raad gesignaleerde ontwikkelingen binnen de Islam hun uitwerking zullen hebben op de politieke realiteit van alledag in de landen waar de Sharia wordt gehanteerd. En daaraan gekoppeld de vraag: wat te doen tot die tijd?
Een paar citaten.

Een klimaat van confrontatie is weinig bevorderlijk voor het creëren van bestendige voorwaarden voor veiligheid, democratisering en toenemend respect voor mensenrechten. Hiervoor bestaat eigenlijk geen ander wenselijk alternatief dan te proberen aansluiting te vinden bij aanknopingspunten voor democratie en mensenrechten in het islamitisch activisme zelf.

(...) Deze empirische inzichten vormen een belangrijke correctie op het beeld dat in westerse landen, en zeker ook in Nederland, over islamitisch activisme heeft postgevat. In de huidige sfeer van confrontatie bestaat weinig aandacht voor wat er werkelijk plaatsvindt aan de andere kant; wat overheerst is sjabloondenken.

(...) De cultuuromslag betreft eveneens aanvaarding van de mogelijkheid dat deze universele waarden in moslimlanden (vooralsnog) andere uitwerkingen kunnen krijgen dan in westerse samenlevingen gebruikelijk is. Het Westen bezit geen monopolie op de interpretatie van universele mensenrechten, noch op het gedrag dat daarmee in overeenstemming is. Bij de zelfkritiek waartoe westerse landen de moslimwereld regelmatig oproepen, misstaat niet dat zij ook de hand in eigen boezem steken. Door te erkennen dat de eisen van de universele mensenrechten ook de westerse landen voor een blijvende opgave stellen, winnen ze juist aan geloofwaardigheid.

Vooral over dat laatste inzicht zal nog lang gepraat worden, denk ik...


Hiervoor: "Telefilm" | Hierna: "Don Corleone" | Naar de voorpagina | E-mail GJ

Reisgenoten

gravatar for Zomaar

Erg prettig dat er een nieuw geluid naast het gebral van Wilders en adepten. Dat ook Verhage hier aan meedoet, is ronduit teleurstellend.
Off topic: Lezen met Psalmen voor nu op de achtergrond is een leuke ervaring! Mijn complimenten voor “Hoe sterk…”

Zomaar (URL) · 11-04-’06 20:53 · Reageer op ZomaarVerder lezen?

Klik op een van onderstaande 'tags' (indien aanwezig) om snel andere artikelen over dat onderwerp op KolesQueeste te vinden.


Gebruik de interne zoekmachine om KolesQueeste te doorzoeken:


Gebruik Google om KolesQueeste of de rest van het Internet te doorzoeken:

Reageer

Word even een reisgenoot en geef uw reactie:

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Geautomatiseerde spam is een plaag, beantwoord daarom deze simpele vraag.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.

P.S. Wil je een eigen plaatje naast je reactie? Registreer je emailadres dan op Gravatar.com!