Fitna

Donderdag 27 Maart 2008 om 21:21

Dankzij de torrent konden Rineke en ik Fitna bekijken: LiveLeak, de site waarop Wilders de film had geplaatst was functioneel op de knieën, compleet onbruikbaar. Heeft u 'm nog niet gezien, dan heeft u niets gemist. Vlees noch vis, geen steekhoudende argumenten, een collage van krantenknipsels over terreur en videobeelden van extremistische aanslagen, gelardeerd met uit hun verband gerukte en dubieus vertaalde citaten uit de Koran. Ik noem u één voorbeeld: Sura 8 vers 60, een verslag van de slag bij Badr, waarin staat:

60(62)En maakt voorbereiding tegen hen
met wat gij kunt aan weerstandskracht
en uitrusting van paardenvolk
om daarmede te verschrikken
Gods vijand en uw vijand (...)

Wilders citeert selectief uit de tekst, vermijdt de context te vermelden, vervangt 'verschrikken' door 'terroriseren' en ziedaar: een prachtig bijschrift bij de aanslagen in New York van 11 september. Maar waarom breekt Wilders het citaat zo abrupt af? Laten we eens verder lezen in de Koran, gewoon doorgaan waar hij ophield:

(...) en anderen buiten hen
die gij niet kent
maar die God kent.
En al wat gij als bijdrage geeft
op de weg Gods
dat zal God u volledig kwijten
en u zal geen onrecht geschieden.
61(63) En indien zij neigen naar de vrede
neigt gij dan ook daartoe
en stel uw vertrouwen op God.
Hij is waarlijk de Horende, de Wetende.

De militante Islam is absoluut een gevaar voor de vrede - net zoals het militair industrieel complex dat is en net zoals een bemoeizuchtige president met belangen in de oliehandel in het Witte Huis dat is. Maar Wilders' film mist de kern, wat heet: hij raakt kant noch wal. Nee, dit is niet het weloverwogen betoog van een verstandige man, hier slaat een door angst verblinde demagoog om zich heen. Zoals Robert Long het al zei: allemaal angst.

Error: No file or URL specified!


Hiervoor: "Leven na Pasen" | Hierna: "Wat is waarheid..." | Naar de voorpagina | E-mail GJ

Reisgenoten

gravatar for Mutti

Elk uur draaien dat lied van Robert Long, bij Veronica, Sky en Classic FM. Jawel! Kan ook prima bij Classic FM. Want ‘t lied is immers een klassieker! :-)
In ieder geval is gisteravond duidelijk geworden hoe ziek en zielig Wilders is.

Mutti (URL) · 28-03-’08 11:55 · Reageer op Mutti

gravatar for janA

1. Nu deze film er is: een geweldige kans voor moslims om duidelijk te maken waar moslims/de koran voor staan

2. De sussende reacties van overheid, media etc. geven aan dat zowel voor- als tegenstanders een kern delen: er is een probleem in de moslimwereld.
Alleen in de analyse van het probleem lopen de meningen zeer uiteen.

3. Je schrijft: “hier slaat een door angst verblinde demagoog om zich heen”. Dat lijkt mij behoorlijk kort door de bocht.

janA · 28-03-’08 14:08 · Reageer op janA

gravatar for Gert Jan
In reactie op : 1: Absoluut, en dat is een kans die ze niet mogen laten liggen. Ik hoop dat de ontvankelijkheid er ook is bij de andere kant, de PVV achterban.

2. Dat is juist een van de kernpunten: er is geen probleem in de moslimwereld, althans niet als je ‘moslim’ als een beperkende kwalificatie opvat. Er is een probleem in de wereld, een probleem dat vele verschillende vaders heeft en een geschiedenis van eeuwen. Met allerlei complexe cultuurhistorische aspecten, inclusief een historie van bemoeienis van een zich superieur wanende Westerse wereld die gepaard ging met veel bloedvergieten, in een cultuur waar eer en respect op een compleet andere wijze worden beleefd en gewaardeerd dan in onze cultuur, in een werelddeel dat verscheurd is door burgeroorlogen en multilaterale conflicten. Dat de overheersende religie in dat gebied daarin wordt betrokken is onvermijdelijk, en uiteraard heeft die religie ook op zijn beurt invloed op de ontwikkeling van het conflict. Maar daarmee is het nog geen probleem met de Islam. Op vergelijkbare wijze had de strijd in Ierland in de kern niets te maken met het Katholicisme en het Protestantisme, en heeft de strijd in Israël veel minder met het Jodendom te maken dan sommigen ons willen doen geloven. Het gaat om andere belangen: om land, om eer, om wraak, om onrechtmatigheid, om aangedaan onrecht. En in de wijze hoe een volk daarmee omgaat speelt religie een grote rol.

3. Dat is kort door de bocht. Maar het is precies wat ik zie: Wilders heeft elk oog voor proporties verloren, gooit alles op één hoop, citeert (bewust?) fout uit de Koran én de krantenkoppen, knipt alle context weg en gebruikt alleen datgene dat in zijn straatje te pas komt. De beelden van die bebloede kinderkopjes doen het lekker in een film, maar het is werkelijk absurd om die in deze context te gebruiken. Het is hetzelfde als roepen dat Christenen hun baby’s doden door verdrinking om ze ‘met Christus te laten opstaan’. Óf Wilders heeft geen idee waar hij het over heeft (wat ik me amper kan voorstellen, met zoveel adviseurs om ‘m heen), óf hij verdraait de feiten om de teksten en beelden te laten buikspreken en kiest daarbij precies de beelden uit waarvan hij weet dat zijn publiek er gevoelig voor is. Dat heet demagogie. En laten we hopen dat hij door angst verblind is. Immers, als dat níet het geval is, dan moeten we wel aannemen dat hij bewust misleidt… en dat is nog veel kwalijker, helemáál voor een volksvertegenwoordiger.

Gert Jan ( E-mail ) (URL) · 28-03-’08 14:41 · Reageer op Gert Jan

gravatar for Gert Jan

bij 2: volgens mij is het probleem niet zozeer het heilige boek zelf, maar de manier waarop de gelovigen daarmee omgaan. Ook het OT bevat teksten waar de honden geen brood van lusten. Hele volken worden uitgeroeid, incestslachtoffers dienen te worden gestenigd mét de dader, overspeligen levend verbrand… daar gaan we als Christenen toch heel anders mee om. Zie ook het interview met Plaisier in het RD van vandaag.

bij 3: ervaring hebben we zeker… of we antwoorden hebben is een tweede. Wellicht kunnen ze leren van onze fouten :)

Gert Jan ( E-mail ) (URL) · 28-03-’08 15:58 · Reageer op Gert Jan

gravatar for janA
In reactie op :

bij 2: De koran is niet het probleem, zo zeg je. Ik waag dat te betwijfelen.
Er is allereerst al een fundamenteel verschil in openbaringskarakter. Je hebt mijns inziens veel minder ruimte voor interpretatie wanneer je uitgaat van een direct ‘hemels’ dictaat. Dat ligt mbt de bijbel toch anders.
Het ‘niet door geweld, maar door de Geest’-principe zoals de bijbel dat kent is een wel heel indringende leesregel die nadrukkelijk het christelijk handelen onder kritiek stelt.
De koran kent dat voor zover ik weet niet zo. Hans Jansen stelt zelfs: ‘De koran zegt meerdere keren dat de niet-moslims bestreden moeten worden. Nu denken wij in het Westen bij ‘bestrijden’ vooral aan pamfletjes en debatavonden, maar de woorden die de koran gebruikt, wijzen echt op strijd in de betekenis van ‘dood maken’: fa-qtoelóehoem.’ (www.arabistjansen.nl/oproepwilders.doc ( in dit artikel gaat hij ook in op het verschil tussen koran en bijbel )
Daarnaast er voor moslims nog een belangrijke traditiebron: het leven van Mohammed. In onze westerse ogen een mens met behoorlijk kwalijke trekjes. Maar voor moslims een voorbeeldig mens.

janA · 29-03-’08 13:00 · Reageer op janA

gravatar for Mutti
In reactie op : [janA:6] Mijns inziens moet de de discussie helemaal niet gaan over uitleg en interpretatie van Koran-teksten, maar over ‘t feit dat Wilders met z’n film suggereert dat we, om onze toekomst veilig te stellen, de Islam, de Koran en de Moslims te vuur en te zwaard moeten gaan bestrijden, om te voorkomen dat we onderdrukt gaan worden door de Islam. Waarbij hij er niet voor teruggedeinsd is om de Islam voor te stellen zoals de Islam geïnterpreteerd wordt door fundamentalisten, extremisten en terroristen. En daarmee heeft hij een groot deel van de gewone goedwillende moslims, over ter wereld, een ook in ons land gekwetst.

Trouwens, hoe zouden wij, als christenen, ook maar één zinnig woord kunnen zeggen over wat de juiste interpretatie is van de Koran, terwijl we zelf met duizend en één interpretaties van de Bijbel te maken hebben?
Als wij dáár al niet in vrede met elkaar uit kunnen komen, hoe zouden we dat dan wel over de Koran kunnen?

En die meneer Jansen heb ik nu kort na elkaar twee keer op tv gezien in dit verband, en eerlijk gezegd vind ik hem even vilein als Wilders. Want ook hij suggereert dat álle moslims ((omdat het ergens in de Koran staat) ons als apen en varkens zien. Maar ‘k weet zeker dat onze Turkse buurman, moslim, nooit zo naar ons gekeken heeft. Integendeel, er is over en weer veel respect.

Mutti (URL) · 29-03-’08 14:45 · Reageer op Mutti

gravatar for janA
In reactie op : Het aanwijzen van karikaturale beeldvorming is absoluut nodig. Maar wil je verder komen dan een welles-nietes spelletje, dan is absoluut nodig om een juist beeld te krijgen van de islam-wereld. Dan hoeven wij niet hun hun religie te interpreteren, dan is hun taak. Terwijl onze taak is een juist beeld te krijgen van hun religie. Daar mogen/moeten wij kritische vragen bij stellen.

1000 en 1 interpretaties. Dat is wel erg negatief. Er is veel rand waar je over van mening kan verschillen. De kern wist Paulus in 1 zin samen te vatten. De meeste christenen onderschrijven het apostolicum: 11 zinnen meer. :)

Beoordeling van Jansen op basis van een aantal tv-uitzendingen lijkt me erg kort door de bocht. En dat geldt niet alleen voor hem, maar ook voor de moslimwereld. Voor je het weet reageer je op basis van neg. en pos. gevoelens. Dat is een wankele basis

janA · 29-03-’08 15:36 · Reageer op janA

gravatar for Mutti
In reactie op : Wel eens geprobeerd om alle bijbelverklaringen, die er de laatste honderd jaar verschenen zijn, te tellen? Zijn er vast meer dan 1000 en 1. En allemaal beweren ze de waarheid in pacht te hebben. Is een karikaturale beeldvorming van de Islam nodig? Ik denk het niet.

Waar het mij om gaat is: dat een grote groep mensen in ons land, door Wilders, is neergezet als barbaren. En daar moet het gesprek over gaan. Of wij, als Nederlanders, als christenen, dat laten gebeuren. Of wij als christenen de vraag durven stellen: voor wie kan ik, ook in deze situatie, de naaste zijn?!

Mutti (URL) · 30-03-’08 22:00 · Reageer op MuttiVerder lezen?

Klik op een van onderstaande 'tags' (indien aanwezig) om snel andere artikelen over dat onderwerp op KolesQueeste te vinden.


Gebruik de interne zoekmachine om KolesQueeste te doorzoeken:


Gebruik Google om KolesQueeste of de rest van het Internet te doorzoeken:

Reageer

Word even een reisgenoot en geef uw reactie:

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Geautomatiseerde spam is een plaag, beantwoord daarom deze simpele vraag.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.

P.S. Wil je een eigen plaatje naast je reactie? Registreer je emailadres dan op Gravatar.com!