Andries Knevel en de schepping

Vrijdag 06 Februari 2009 om 00:34

Respect, dat heb ik voor de moedige, publieke uitspraken van Andries Knevel over de schepping. Veel minder respect heb ik voor de seculiere media en weblogs die kirrend van plezier proberen te stoken in het tastende zoeken naar begrip van veel christenen, en verwoed net zo lang doorpeuren tot ze iemand vinden die termen als 'van zijn geloof gevallen' of 'de weg kwijt' in de mond wil nemen. Dat doet het zo lekker, dat verkoopt zo goed.

Een groot deel dan de achterban van de EO is opgevoed met een schepping in 6x24 uur, die symbool staat voor vele andere Grote Zekerheden - en dan is het even wennen als een van de belangrijkste verdedigers van die Zekerheden er openlijk blijk van geeft een andere weg in te zijn geslagen. Ik heb bewondering voor de rust waarmee veel christenen reageren, terwijl ik vermoed dat het voor een deel van hen toch moet voelen alsof Andries van zijn ankers losgeslagen is. Dat is een sterke aanwijzing dat het met de ankers van de meesten toch wel snor zit: geared to the times, anchored to the Rock.

Boele Ytsma heeft een héél lezenswaardig commentaar geschreven. In plaats van mijn eigen verhaal af te steken verwijs ik u graag naar het zijne, waar ik mij zeer in herken.


Hiervoor: "Gestolde beweging" | Hierna: "Cryptografische wapenwedloop" | Naar de voorpagina | E-mail Gert Jan

Gebruikte Tags: , ,

Reisgenoten

gravatar for Mutti

Eerlijk gezegd snap ik er niks van, van alle ophef, en vind het onbegrijpelijk dat er zoveel aandacht aan besteed wordt. Is dat nou alleen omdat het Andries is die opeens ontdekt dat er meer is dan een schepping in 6×24 uur? ‘t Voelt bij mij een beetje alsof de ene helft van de gelovigen hem binnenhaalt als de verloren zoon en de andere helft doet alsof hun wereld nu instort. En de wereld genotterd: ha lekker een rel en is de lachende derde… Zoiets.

Mutti (URL) · 06-02-’09 20:32 · Reageer op Mutti

gravatar for basj

ik heb zelf het bewuste tv-fragment niet gezien, maar mocht wel de volgende dag in ‘de wereld draait door’ van donderdag 5 februari een gesprek zien tussen de oud-directeur van de eo, bert dorenbos, en arie boomsma. als mens vond ik dit gesprek interessant. het gedachtengoed van bert dorenbos en de standvastigheid van zijn geloof vond ik nogal ouderwets en niet erg onderbouwd, terwijl arie boomsma mij nogal verraste met zijn zienswijze. (www.dwdd.nl)

@GJ: helaas ook een bewijs van wat jij zei, we nodigen iemand uit die zeker de term ‘van zijn geloof gevallen’ gebruikt, want dat jut de zaak nog eens lekker op…

basj (URL) · 07-02-’09 22:37 · Reageer op basj

gravatar for relirel

Wist u het ook al? De aarde is niet plat!

http://relirel.wordpress.com/2009/02/08/..

relirel (URL) · 08-02-’09 21:00 · Reageer op relirel

gravatar for Kobus

Ik denk dat jij, Boele en Andries ongelijk hebben. Ik denk echter ook dat het niet heel veel uitmaakt. Het gaat om je relatie met God en het aannemen van Jezus als je verlosser. De rest wordt je ‘toegeworpen’. Ik spreek uit ervaring. Wat ik wel nogal kwalijk vind is dat ik volgens Boele (en volgens jou, aangezien je het met hem eens bent) de bijbel laat buikspreken. Dat is onzin. Ik had zaterdag tijdens ons gesprek niet direct door wat er precies mee bedoeld wordt, maar nu des te meer. Hoe kan in vredesnaam het gewoon letterlijk aannemen wat er staat wél buikspreken zijn, en het toepassen van een paar 200 jaar oude ideeën niet? Dat slaat nergens op. Er staat wat er staat en als je dat gelooft kun je daar veel namen aan geven, maar met een term als buikspreken sla je de plank volledig mis. ‘De bijbel anders (!) leren lezen’ komt er meer in de buurt.

Kobus ( E-mail ) · 10-02-’09 16:56 · Reageer op Kobus · Lees de reactie van Gert Jan

gravatar for Gert Jan
In reactie op Kobus: Hier en nu vertel ik je dat ik mijn hart aan Rineke heb geschonken. En daarmee vertel ik absoluut de waarheid. De hele waarheid is iets genuanceerder: er zijn andere mensen die óók een grote plek in mijn hart hebben. Zoals jij. En strikt genomen is die uitspraak natuurlijk zelfs helemaal onjuist: ik vertel er wel mee hoe belangrijk Rineke voor me is (in die zin is het volledig waar) maar de woorden en het beeld dat ik daarvoor gebruik zijn feitelijke onjuist. Mijn hart blijft lekker op zijn plek en ik heb evenmin een eigendomsbewijs afgegeven.

Aan de andere kant: als ik je vertel dat ik mijn hart aan Rineke heb geschonken begrijp jij hier en nu precies wat ik met deze uitdrukking bedoel, terwijl als ik je nu zou vertellen welke mensen allemaal op welke manier precies belangrijk zijn in mijn leven, je wellicht door alle details de clou zou missen. Want, met alle respect, je moet nog een aantal jaren worstelen met het leven voor je alle nuances en kronkels van de menselijke geest op de juiste waarde weet te schatten. Ik heb de laatste jaren veel geleerd op dat gebied maar ik weet nog te weinig om te begrijpen hoe het leven in elkaar steekt…

Als je nu, onwetend van de biologische feiten, de overtuiging ontwikkelt dat een mens zijn hart fysiek aan een ander mens geeft, is dat weliswaar niet correct – maar zolang je daaraan de connotatie vastknoopt dat dat een symbool van grote liefde en betrokkenheid is, sla je de plank niet geheel mis. Als jij echter na mijn overlijden op hoge toon mijn hart van Rineke terugeist om dat met mij te kunnen begraven (of te verbranden, wie weet), neem je mijn woorden wel letterlijk, maar laat je mij tegelijk postuum buikspreken. Want zó waren mijn woorden niet bedoeld.

Genesis 1 gaat niet over natuurkunde, biologie, scheikunde of astronomie. Genesis 1 is een liefdesgedicht, dat gaat over de liefde en betrokkenheid van God bij Zijn schepping. Genesis 1 zegt dat God aan het begin stond, niet hoe Hij dat deed. Om dat eerste te bevatten heb je een relatie met de levende God nodig (dan ontdek je meteen dat hij niet alleen aan het begin, maar ook aan het einde staat en je daar tussenin geen seconde alleen laat), om het laatste te bevatten hebben we de wetenschap gekregen.

Gert Jan ( E-mail ) (URL) · 10-02-’09 18:08 · Reageer op Gert Jan

gravatar for Kobus

Dat het vooral belangrijk is dát God aan het begin staat en niet hoe, ben ik volledig met je eens. (Nee, ik heb je reactie hier niet gelezen voordat ik mijn reactie plaatste op kobuspost.nl). Het verhaal van je hart ken ik, maar ik vraag me af in hoeverre je zoiets gelijk kunt trekken met het scheppingsverhaal. De bijbel is een prachtig poëtisch hoogstandje, maar het ene sluit het andere niet uit. Genesis 1 laat inderdaad niet zien hoe God de aarde schiep, maar wel wanneer. Namelijk elke dag een onderdeel. We roepen “DAT KAN NOOIT, dus het is niet waar!” als we lezen dat het licht er eerder was dan de lichtbron, maar we roepen dat niet als het over de opstanding van Jezus uit de dood gaat. Dat is toevallig de harde kern van het christelijk geloof, dus daar blijven we maar af. Want laten we eerlijk zijn, een man die drie dagen lang zo dood als een pier is, kan nooit weer levend worden. Als we de wetenschap hebben gekregen om de ruimte tussen het begin en het einde te verklaren, hadden we de opstanding ook wetenschappelijk moeten kunnen bewijzen.

De evolutietheorie in z’n geheel is geen wetenschap, maar een geloof. Het kan best zo zijn dat er voor de evolutietheorie de meeste wetenschappelijk verantwoorde bewijzen bijeen zijn gesprokkeld, maar er zijn nog altijd wetenschappers die elkaar tegenspreken. De kern van de evolutietheorie (namelijk het ontstaan van de aarde) is nooit wetenschappelijk bewezen. Niks wetenschap dus, maar een geloof dat vooral redelijk probeert te zijn. Naar mijn idee zijn mensen te autonoom om nog een bepaalde macht boven zich te scharen. Dus gaan ze maar zoeken en wrikken naar redelijkere oplossingen. Voor de veiligheid blijven ze echter van de kern af, maar het liefst zou men daar ook aan willen sleutelen. Ik weet het niet.

Misschien ben ik te jong om het te begrijpen. Misschien ben ik wel gewoon dom. Maar voorlopig hou ik me gewoon bij gelovig aannemen en probeer ik niet moeilijk te doen over bijzaken. Mijn zaligheid zal er niet van afhangen, en voor m’n gevoel bevind ik me zo op de kant in plaats van op glad ijs. Noem het ‘lekker veilig’ en dat is het ook, maar op een andere manier dan Rineke bedoelde toen ze dat zaterdag zei. Ik noem het de ‘verborgen dingen die bij God zijn’, zoals het evenals prachtige poëtische boek Deuteronomium beschrijft. Dat het poëzie is, wil echter nog niet zeggen dat de verborgen dingen er niet zijn.

Kobus ( E-mail ) · 10-02-’09 23:20 · Reageer op Kobus · Lees de reactie van Gert Jan

gravatar for Gert Jan
In reactie op Kobus: Dankjewel voor je heldere reactie. Je hebt beslist gelijk als je zegt dat het ene het andere niet uitsluit, en we delen de visie dat het een bijzaak is.

Wat betreft de onmogelijkheid van de schepping: NIETS is voor God onmogelijk. Als je me vraagt: ‘geloof je dat God de aarde en al wat daar op is, de zon, de maan en de sterren in 6 dagen van 24 uur uit niets heeft kunnen scheppen?’ dan zeg ik volmondig ja. Als je me vraagt of hij dat ook werkelijk gedaan heeft, zeg ik nee.

Niet alleen omdat de tekst zelf die ruimte laat. Immers, de aarde is niet op de eerste dag geschapen: de aarde was er al, zij het ‘woest en ledig’. In z’n uppie, terwijl de zon, de maan en alle andere sterren en planeten er nog moesten komen. (Onmogelijk? Voor God niet. Maar hoogst onwaarschijnlijk dat Hij het zo heeft aangepakt, als we naar de wetenschappelijke bewijzen kijken.) Belangrijker argument vind ik echter dat ik geloof dat God die spagaat niet van me vraagt.

De bijbel staat vol met poëtische taal. Niet voor niets refereerde ik gisteren in een van m’n tweets aan Jozua 10, het verhaal waarin staat dat God op verzoek van Jozua de zon laat stilstaan zodat die wat langer de tijd heeft achter de Amorieten aan te jagen. Strikt genomen slaat dat nergens op. Tenminste – we zijn het neem ik aan met elkaar eens dat de tijd wordt bepaald doordat de aarde dagelijks om z’n eigen as draait en eenmaal per jaar om de zon. De zon stond dus al stil. Vraagt God nu van me dat ik geloof dat het anders is? Dat de zon, al was het maar op dat ene moment, wél om de aarde draaide en tijdelijk werd stilgezet? Ik denk het niet. De woorden vertellen me iets over het wereldbeeld van de schrijvers en lezers, niet over de natuurkundige werkelijkheid. Als ik de uitspraak dat God de tijd rekte door de zon te laten stilstaan op natuurkundige gronden verwerp als onlogisch en onwaar, verwerp ik niet God en evenmin de juistheid van de bijbel – alleen het wereldbeeld uit die tijd.

En ja, zo staan er meer dingen in de bijbel die strijdig zijn met de logica en de wetmatigheden die God zelf in de schepping heeft gelegd. Sommige daarvan zijn essentieel voor mijn geloof, andere niet. Maar evenzo zijn er zaken in mijn dagelijkse leven die ik niet logisch kan verklaren, die dezelfde wetmatigheden lijken te tarten, waar geen sluitende wetenschappelijke verklaring voor te vinden is: de manier waarop de Heilige Geest me dingen laat voelen en merken bijvoorbeeld. Hoe dichter ik bij God leef, hoe belangrijker dat wordt en hoe minder die onverklaarbaarheid me boeit. De werkelijkheid is groter dan het direct waarneembare en verklaarbare.

In dat ‘spanningsveld’ tussen geloof en wetenschap voel ik me comfortabel – vandaar ook de quotes.

Gert Jan ( E-mail ) (URL) · 11-02-’09 07:33 · Reageer op Gert Jan

gravatar for Kobus

Dat Jozua vroeg of de zon stil mocht staan heeft inderdaad alles te maken met zijn wereldbeeld. Hij zag immers de zon bewegen en niet de aarde. Inmiddels zijn we zo ver gevorderd dat we weten dat de aarde om de zon draait en niet andersom. Dat is ook niet moeilijk, want dat proces speelt zich af in het hier en nu en we kunnen bij wijze van zo in een ruimteschip stappen om het te controleren. En zelfs dat is niet nodig. Conclusie: Jozua wist niet beter. Het begin van de wereld is echter heel lang geleden gebeurd. Om dat te controleren en te verklaren kun je niet in een ruimteschip stappen, je kunt het ook niet aan iemand vragen. En bewijzen dat het op een bepaalde manier is gebeurd kun je al helemaal niet. Dat is en blijft giswerk. Of het werk van de Geest, maar zijn werk in harten staat niet gelijk aan de overtuiging dat het langer duurde dan zes dagen. Als dat wel zo zou zijn, zouden een heel aantal mensen die ik ken buiten de boot vallen, ikzelf incluis. Gelukkig is dat niet zo. En zolang ik niet zeker weet hoe het dan wel gegaan is (en dat zal ook nooit gebeuren) hou ik me gewoon bij de uitleg in de bijbel. Simpel zat.

Wat ik me wel afvraag, je zegt dat er dingen in de bijbel staan die strijdig zijn met de wetmatigheden die God zelf in de schepping legde. Ik neem aan dat je die ook niet klakkeloos aanneemt, want ze zijn strijdig met wetmatigheden. Maar sommige van deze dingen zijn wél relevant voor je geloof. (?) De onverklaarbaarheid boeit je echter niet, zeg je, maar waarom ben je dan wel stellig overtuigd van een (uit de ton gegrabbelde?) verklaring hoe de aarde is ontstaan, anders dan de zes dagen die in de bijbel staan? Een uitleg die, naar mijn idee, onverklaarbaar is? De werkelijkheid is inderdaad groter dan het direct waarneembare en verklaarbare, maar heeft daarom juist niks met wetenschap te maken. Dat is een situatie waarin je zegt: ‘ik mag die werkelijkheid kennen…’ en wat je aanvult met: ‘…maar snappen (weten) doe ik het niet.’ En daar wringt ‘m de schoen.

Kobus ( E-mail ) · 11-02-’09 10:06 · Reageer op Kobus · Lees de reactie van Gert Jan

gravatar for Gert Jan
In reactie op Kobus: De manier waarop Willem Ouweneel zijn gedachten over schepping en evolutie verwoordt ligt heel dicht bij wat ik bedoel. Gert Jan ( E-mail ) (URL) · 11-02-’09 12:17 · Reageer op Gert Jan

gravatar for Kobus

Grappig, ik kan me er namelijk ook nogal in vinden. Ouweneel (hij wel) zegt namelijk dat hij het niet zeker weet. ‘De rest zal hij wel zien’. Dat is precies hoe ik er in sta. Het enige verschil is dat ik de bijbel aanneem, dan brand ik me ook niet, maar zeker weten doe ik het niet. Wat hij schrijft komt echter niet echt overeen met wat ik van jou las en hoorde. Of luister/lees ik verkeerd?

Kobus ( E-mail ) · 11-02-’09 17:30 · Reageer op Kobus · Lees de reactie van Gert Jan

gravatar for Gert Jan
In reactie op Kobus: Ouweneel is er wel degelijk van overtuigd dat je Genesis 1 niet als natuurkundeboek moet lezen. Hij drukt zich in deze column alleen wat voorzichtig uit, dat moet je in gedachten houden als je ‘m leest. In een recentere reactie schrijft hij bijvoorbeeld, n.a.v. een krantenbericht dat hij de opvatting dat God de wereld in 6 dagen van 24 uur geschapen heeft vaarwel heeft gezegd: “De waarheid is natuurlijk dat ik die opvatting helemaal niet vaarwel gezegd KAN hebben omdat ik zoiets onzinnigs nooit heb aangehangen.” Zie hier.

Ik denk dat de crux zit in het onderscheid dat Ouweneel – m.i. terecht! – maakt in de diverse brillen die opzet, namelijk die van de bioloog/wetenschapper, die van de filosoof en die van de theoloog. Dat zijn drie verschillende domeinen. En net zoals natuurwetenschappers niet moeten proberen de bijbel uit te leggen en verklaringen voor wonderen te vinden, moeten theologen niet proberen natuurkunde en biologie te doceren aan de hand van de bijbel.

Ik denk dat er nog voldoende gaten in de algemene evolutietheorie zitten om te stellen dat het verhaal niet compleet en sluitend is. Maar uit wat we dankzij de wetenschap wél weten, mag je m.i. concluderen dat de aarde niet in 6 dagen van 24 uur is geschapen. En als theoloog kun je dan op basis van de bijbel geloven dat God aan het begin stond. Hoe precies, dat weten we niet. Wat in Genesis 1 staat geschreven is een universele en fundamentele waarheid – alleen een waarheid die over een ander domein gaat: niet over natuurkunde of biologie, maar over de relatie tussen God en mensen. Dáár gaat de bijbel namelijk over, over God en mensen, en daarmee over God en jou.

Gert Jan ( E-mail ) (URL) · 11-02-’09 18:15 · Reageer op Gert Jan

gravatar for Kobus

Met de quote in je reactie refereert Ouweneel aan een artikel in de Leeuwarder Courant, waarin stond dat creationisme en wetenschap direct verband met elkaar hebben. En dat is ook onzin. Even later zegt Ouweneel in die column die jij citeerde: “Ik geloof nog steeds in Genesis 1 (al ben ik niet zeker van de juiste interpretatie ervan) en ik heb nog steeds grote twijfels bij een algemene evolutie (‘van makreel tot Ouweneel’)” waarin hij weer aangeeft niet zeker te weten hoe Genesis 1 geïnterpreteerd moet worden. Terug bij af dus.

Nu we toch bij Ouweneel zijn: “de ontwikkeling van de soorten hangt mijns inziens evenzeer af van puur natuurlijke – trouwens door de Schepper ingestelde – natuurwetten als van de voortdurende onderhoudende, sturende en bewarende leiding van God. “ En daar slaat-ie de spijker op de kop; door de schepper ingestelde natuurwetten. Dát staat in Genesis, God die aan het begin van alles staat. God maakte dus ook de natuurwetten. De ene theoloog zegt dat hij het in zes dagen deed. Zoals je zei: God kan dat en het staat ook nog zwart op wit in de bijbel, reden genoeg om dat aan te nemen dus. Daarmee ‘doceert’ deze theoloog nog geen biologie of natuurkunde. De andere theoloog zegt dat het allemaal wat langer duurde, want dat is allemaal wat logischer. Daarmee ‘doceert’ deze theoloog nog geen biologie of natuurkunde.

Ik heb ook niet gezegd dat Ouweneel er niet van overtuigd is dat je Genesis als natuurkundeboek moet lezen. Sterker nog, ik heb die term helemaal niet gebruikt. Waar haal je de term natuurkundeboek eigenlijk vandaan? Genesis laat alleen zien waar de natuurkunde überhaupt vandaan komt. (Of dat zes dagen of langer duurde doet even niet ter zake.) Zou Genesis daarom dan een natuurkundeboek moeten zijn? Omdat het wetenschappelijk niet aan te tonen is dat de aarde daadwerkelijk in zes dagen is geschapen? Het feit dat de aarde, wij en alle wetmatigheden überhaupt bestaan, is toch zeker sowieso niet wetenschappelijk aan te tonen?

Kobus ( E-mail ) · 11-02-’09 20:53 · Reageer op Kobus

gravatar for Gert Jan

Hm, ik hou het kort dit keer.

M.b.t. Ouweneel en zijn twijfel over hoe Genesis 1 te interpreteren: ik kan dat niet anders lezen dan dat hij de optie van een schepping in 6 dagen, een paar duizend jaar geleden (zie de geslachtsregisters van Adam tot Jezus), niet meeweegt. Hoe dan wél, dat is de vraag die hij zichzelf stelt. Wat is precies de juiste interpretatie van Genesis 1? Maar hij benadert die vraag als theoloog – niet als bioloog. En de vragen die hij bij de algemene evolutie heeft benadert hij als bioloog – niet als theoloog. Een belangrijk onderscheid, dat ik al eerder probeerde uit te leggen. De bijbel gaat niet over biologie of natuurkunde, maar over God en mensen.

Wat betreft het wetenschappelijke bewijs dat jij en ik bestaan – Cogito ergo sum.

Gert Jan ( E-mail ) (URL) · 11-02-’09 21:44 · Reageer op Gert Jan

gravatar for Kobus

Descartes? Merkwaardige keus. Het ‘Cogito ergo sum’ beperkt zich namelijk tot het hier en nu, terwijl de ‘werkelijkheid groter is’. Descartes zelf denkt de laatste 400 jaar niet meer zo hard. ‘Is’ hij dan ook niet meer?

Anyways, ik merk dat we blijven steken.

Kobus ( E-mail ) · 11-02-’09 22:43 · Reageer op Kobus

gravatar for Kobus

Pardon, ik sloeg wat over. Voor de rest heb je gelijk. Ik wilde er alleen nog aan toevoegen: De bijbel gaat inderdaad niet over biologie of natuurkunde, maar iemand die de bijbel leest zoals het er staat, leest het niet per definitie als natuurkundeboek. Hoogstens als een boek waarin staat hoe de natuurkunde tot stand gekomen is, maar dat doet iemand die de zes dagen wat vrijer interpreteert ook.

Kobus ( E-mail ) · 11-02-’09 23:00 · Reageer op Kobus

gravatar for Rineke

Even wat olie op het vuur: bij God zijn duizend jaren als een dag en een dag als duizend jaar. Wij hebben een klok nodig, maar bij Hem is eeuwigheid!

Rineke · 12-02-’09 12:39 · Reageer op Rineke

gravatar for Dave Hund

“There is no theory of evolution. Just a list of creatures Chuck Norris has allowed to live.” :-)

Dave Hund (URL) · 12-02-’09 23:00 · Reageer op Dave Hund · Lees de reactie van Gert Jan

gravatar for Gert Jan
In reactie op Dave Hund: Hear, hear! And outer space exists because it’s afraid to be on the same planet with Chuck Norris. Gert Jan ( E-mail ) (URL) · 13-02-’09 07:22 · Reageer op Gert Jan

gravatar for Kobus

Jack Bauer kicks Chuck Norris’s ass!

Kobus ( E-mail ) · 13-02-’09 11:43 · Reageer op Kobus

gravatar for Mutti

Kinderen, kinderen, wat een hoop woorden over een God die aan het Begin zegt: Ik wil dat er Licht is, weg met de duisternis! Waarna zijn Zoon ons leert bidden: Uw wil – het Goede = Licht in plaats van duisternis- geschiede. En aan het Eind zal Hij er zijn! Meer hebben we niet nodig om te weten en om uit te leven!

Mutti (URL) · 14-02-’09 14:18 · Reageer op Mutti

gravatar for Hilde

Hoewel ik deze discussie met ontzettend veel interesse gelezen heb, lees en volg ik hem toch ook met enige zorg. Het lijkt alsof er keuzes gemaakt moeten worden. Welke onderdelen van de Bijbel lezen we symbolisch, welke onderdelen lezen we letterlijk, en waar maken we dit onderscheid? Geven we autoriteit aan de wetenschap als het gaat om de schepping, de ouderdom van de aarde, het stilstaan van de zon (of de aarde), het wonder van de zee met Mozes, de wonderbare spijziging, Jezus die over water liep, Jezus die opstond uit de dood?
Er staan zo verschrikkelijk veel verhalen en situaties beschreven in de Bijbel die wetenschappelijk niet bewezen zijn, die ingaan tegen onze natuurwetten en die we niet kunnen begrijpen. De kerk is tot nu toe misschien aan de veilige kant, in plaats van op glad ijs, gebleven en gaf autoriteit aan de Bijbel als Gods Woord. Nu krijgt de wetenschap meer te zeggen, waar enerzijds geen kwaad in zit, maar toch ook een gevaar in schuilt.
‘De Wetenschap’ impliceert soms m.i. teveel onfeilbaar te zijn, maar we spreken toch nog steeds over mensen die met een hypothese in het hoofd, onderzoek doet, om vervolgens deze hypothese te verwerpen. Zolang de hypothese niet verworpen is nemen we haar aan als waar, als een beste benadering van wat waar is. Maar wetenschappelijk onderzoek is onderhevig aan aannames, benaderingen en wetmatigheden die we aannemen omdat we (nog) niet beter weten.
Mijn vraag is dan: waar geven we autoriteit aan en in welke situatie. Wanneer besluiten we dat een wetenschappelijk onderzoek zo grondig en onweerlegbaar uitgevoerd is dat we de resultaten aan mogen nemen als waar? Wanneer kiezen we voor autoriteit aan Gods woord, en wanneer kiezen we voor ons gevoel.

Ik zie wel wat in de optie autoriteit voor Gods Woord. Omdat het toetsbaar is, omdat het veilig is, en misschien ook wel omdat het een aantal keuzes uitsluit, die moeilijk te maken zijn.
Toch kan ik het niet nalaten het gesprek weer aan te gaan, de keuzes op nieuw te overwegen en te twijfelen…

Hilde
(geen natuurwetenschapper, maar sociaal wetenschapper, waar wetenschapper misschien wel feilbaarder is dan waar dan ook)

Hilde ( E-mail ) (URL) · 14-02-’09 23:23 · Reageer op Hilde

gravatar for Jan Prins

Nou, wanneer je de Bijbel eens goed leest, want de meeste doen dat niet, dan zie je dat de aarde in zes dagen geschapen is, want de zevende dag was een rustdag (Genesis 2:2) en dan zien we ook, dat het niet om 6 × 24 uur gaat, want men gaat dan valselijk uit van de Juliana jaartelling, maar helaas, die wordt bij God niet gehanteerd. Wel deze tijdsaanduiding: Een dag is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Op die wijze weten we niet hoe lang 6 dagen in Gods ogen geduurd heeft, maar één dag kan een moment zijn of 1000 jaar. Daar kan wel duizenden jaren overheen gegaan zijn, wat mij dus niet onlogisch lijkt, want zo zijn de grondstoffen in de aarde tot stand gekomen, doordat de aaarde eerst na de oerschepping (2.Petrus 3) brak heeft gelegen. Toen op dat moment kon God er wat mee. We dienen niet onze eigen geloof te hebben, maar we dienen hetzelfde geloof te hebben in wat de Heere Jezus Christus heeft.

Goed en wie onder de heidenen valt is geschapen (Gen. 1:26), maar wie onder een Jood valt komt van Adam en is dus geformeerd. Dan kan je de gehele lijn zien. Wie van de ingeschrevenen heeft nog mijn zijn geest contact met de Heilige Geest? Of menen jullie wat uit te kramen, zonder even in de Bijbel te kijken?

Wat Andries Knevel betreft; de man is het geestelijke spoor bijster geraakt en dient, net als de EO, niet serieus te worden genomen.

Groet
Jan Prins.

Jan Prins ( E-mail ) · 18-02-’09 11:45 · Reageer op Jan PrinsVerder lezen?

Klik op een van onderstaande 'tags' (indien aanwezig) om snel andere artikelen over dat onderwerp op KolesQueeste te vinden.

Gebruikte Tags: , ,

Gebruik de interne zoekmachine om KolesQueeste te doorzoeken:


Gebruik Google om KolesQueeste of de rest van het Internet te doorzoeken:

Reageer

Word even een reisgenoot en geef uw reactie:

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Geautomatiseerde spam is een plaag, beantwoord daarom deze simpele vraag.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.

P.S. Wil je een eigen plaatje naast je reactie? Registreer je emailadres dan op Gravatar.com!