Goochelen met taal en rekenen

Donderdag 29 Juni 2006 om 19:10

De ministers zijn gezamenlijk tot het oordeel gekomen dat de hedenochtend niet aanvaarde motie geen gevolgen heeft voor het functioneren van het kabinet.

Let op de formulering. Het is een open deur, een logisch antwoord op een retorische vraag. Als een motie van wantrouwen jegens een minister niet door de Tweede Kamer is aanvaard, hoeft het kabinet er geen consequenties aan te verbinden. Uiteraard. Daar kan elke minister zonder enige terughoudendheid voor tekenen: het zou een rare boel worden als een afgewezen motie toch wordt uitgevoerd, of een aanvaarde motie niet werd uitgevoerd. Verdonk heeft het een paar keer geprobeerd en de Kamer was steeds 'not amused'. Nee, een niet aanvaarde motie heeft in beginsel geen gevolgen.

Een heel andere vraag is of het kabinet door kan regeren als een coalitiegenoot wegvalt. Maxime Verhagen stuurt daar wel op aan: halverwege een andere coalitie samenstellen mag niet, doorregeren met tweederde van de coalitie kan wel stelt hij, zolang het kabinet de steun van de Tweede Kamer maar heeft. En zolang de Kamer die steun niet via een (aangenomen!) motie van wantrouwen jegens het hele kabinet heeft ingetrokken, moet je er vanuit gaan dat het kabinet die steun heeft.

Dat laatste is zondermeer waar. Het eerste lijkt mij discutabel. Volgens Verhagen verandert er niets in de coalitie, haar mandaat of het regeerakkoord als D'66 er tussenuit piept. Volgens mij moet Maxime zijn schoolgeld terughalen. Zelfs Jochum van 7 weet probleemloos op te hoesten: "Drie, één eraf is?" - "Twee!"

Maar dan leer ik zelf iets bij: "En twee is niet hetzelfde als drie, toch?" - "Jawel!" - "Huh? Leg eens uit?" "Twee... " Jochum tekent een 2 in de lucht, pauzeert even als hij de basis heeft voltooid en plakt dan in een vloeiende beweging een extra haal aan de voet. "Drie."

Inderdaad, dat is D'66 voor dit kabinet. Een wormvormig aanhangsel dat slechts met een dun lijntje verbonden is met de rest van de ploeg. Het kabinet kan zonder D'66, sterker nog: deed dat al vaker. Steeds als D'66 meende zich te moeten profileren liep het kabinet naar de LPF voor steun, en steeds kreeg ze die. Als het kabinet die rol gaat formaliseren in de vorm van een minderheidsregering met gedoogsteun van de LPF, kan de LPF er echter garen mee spinnen. Feitelijk bepaalt in die situatie de LPF het beleid. Immers, als CDA en VVD de LPF tegen de haren instrijken is het dreigen met een motie van wantrouwen genoeg om de coalitie op de knieën te dwingen.

De vraag is dus: levert het kabinet zich uit aan de LPF (een soort Balkenende I revisited) of zijn ze wijzer geworden en trekken ze de stekker eruit?

Update 20:50 uur; en jawel, na een voorzetje van Alexander Pechtold, Laurens Jan Brinkhorst en Medy van der Laan kopte JP hem zelf in: exit kabinet, de 'Normen en Waarden'-variant.

Het recht Verdonkeremaand

Donderdag 29 Juni 2006 om 08:17

Vannacht werd het nog onverwacht spannend in de Nederlandse politiek, zo op de valreep van het zomerreces. Een 'slip of the tongue' van JP bevestigde wat iedereen al wist, maar desondanks met stelligheid werd ontkend door CDA en VVD: de 'excuusbrief' van Ayaah Hirsi AliMagan was niet noodzakelijk om de juridische kant van de zaak af te dekken, maar om de politieke averij voor dit kabinet in z'n algemeen en minister Verdonk in het bijzonder te beperken. De brief werd bijgeschaafd omdat minister Verdonk ermee 'moest kunnen leven'.

Toen dat boven tafel kwam werd het D'66 allemaal teveel. De coalitiepartij steunde de motie van wantrouwen die door GroenLinks was ingediend en zette daarmee de zaak op scherp. Er is nu een aantal scenario's denkbaar.

Het meest voor de hand liggend is dat VVD en CDA minister 'eigen schuld dikke bult' Verdonk eindelijk afrekenen op alle fouten en leugens, en haar de laan uitsturen. Daarmee is de coalitie wellicht gered en wordt (belangrijker!) recht gedaan. De VVD heeft echter al vaker laten blijken dat 'recht doen' niet haar hoogste prioriteit heeft en zal deze route hoogstwaarschijnlijk blokkeren. De kans is immers groot dat Verdonk dan met Pastors en Eerdmans een nieuwe partij begint, met de complete rechterflank van de VVD in haar kielzog. En da's niet fijn met de verkiezingen in het vooruitzicht.

De tweede optie is dat CDA en VVD Verdonk blijven steunen. Als D'66 de grote woorden van vannacht gestand doet zal de partij de coalitie opblazen en krijgen we snel nieuwe verkiezingen. Alternatief zouden VVD en CDA kunnen besluiten door te regeren mét Verdonk, maar zonder D'66. Het gaat immers goed met de economie en wat is er nu fijner dan de - geheel onverdiende - credits daarvoor te claimen in de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar? Natuurlijk overleeft zo'n minderheidsregering alleen met gedoogsteun van de LPF en de SGP. Ik kan me niet voorstellen dat een zich Christelijk noemende partij zo'n actieve rol wil spelen in het instandhouden van Verdonks inhumane vluchtelingenbeleid (wie wil straks horen "Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op"?) maar ja, je weet het niet...

Of, heel Nederlands, CDA en VVD zeggen zachtjes maar publiekelijk 'foei' tegen minister Verdonk, constateren dat de motie van wantrouwen het niet heeft gehaald en dat de minister dus mag rekenen op de 'brede steun' van de Kamer. Iedereen verlaat tevreden en opgelucht het pand op weg naar zonniger oorden.

Kijk in uw glazen bol, voel aan uw water of consulteer uw wintertenen (klikken is stemmen!):


Predikant voor RijnWaarde

Maandag 26 Juni 2006 om 11:16

Foto Bert van der Poel

Voor 'buitenstaanders' wellicht moeilijk voorstelbaar, maar de bevestiging en gezamenlijke inzegening van Richard Roest als missionair predikant voor RijnWaarde door ds. Kooij (namens de deelnemende Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt), ds. Hakvoort (namens de deelnemende Christelijk Gereformeerde Kerken), Balt Leenman (voorzitter van Rijnwaarde) en Mark Janssens (namens de Jeruzalemkerk) mag met recht een Godswonder heten. Er gebeuren grote dingen in Leidsche Rijn!

Mocht u overigens geïnteresseerd zijn in de relatie tussen Kerk en civil society in een nieuwbouwwijk, dan kan ik u Marten van der Meulen's "Vroom in de Vinex" van harte aanbevelen. Het is een academisch proefschrift van 197 pagina's (da's even doorbijten) maar na lezing heeft u een aardig compleet beeld hoe de civil society zich in Leidsche Rijn ontwikkelt en hoe de kerkelijke opbouwprojecten hierin functioneren. Even wennen voor de mensen die bij het project betrokken zijn: de namen in het proefschrift zijn gefingeerd, maar dat went snel. Grappig detail: de naam van vaste reageerder Peter Terpstra duikt erin op als een van de aliassen... ;-)

Olé, oleeoleeoleeeee...

Maandag 26 Juni 2006 om 08:54

Stiekem, heel stilletjes, ligt mijn sympathie dit WK bij Duitsland. Niet vanwege het voetbal; van voetbal heb ik werkelijk geen greintje verstand. Het spel is me duidelijk, maar het doel ontgaat me ten ene male. Toen de prediker schreef "Het is beter te genieten van iets tastbaars dan te grijpen naar iets onbereikbaars. Ook dat is niets dan lucht en najagen van wind." moet hij ongetwijfeld visioenen hebben gehad van elf oranje mannen die in een bal samengeperste lucht najagen, en elf anderen die ze proberen tegen te houden. Wat een energieverspilling.

Nee, ik vind het vooral knap hoe de Duitse overheid dit WK er in is geslaagd om tegelijkertijd een zelfbewustzijnsoffensief voor de eigen burgers en een charmeoffensief voor de bezoekers te voeren, en beide tot een succes te maken. Duitsland heeft het WK al gewonnen. Het maakt verder weinig verschil of ze straks ook nog dat potje voetbal winnen.

Keep the 'net neutral

Zondag 25 Juni 2006 om 00:26

Amanda legt uit waarom een two tier internet geen goed idee is. En geloof me, dit is niet 'slechts de VS'. Ook bij Nederlandse ISP's wordt serieus gekeken naar de mogelijkheid betalende sites betere connectiviteit te geven. Niet goed.

Echt niet!

Woensdag 21 Juni 2006 om 20:32

Ja, toch wel. Of toch niet? Hoofdpijn...

To link or not to link...

Maandag 19 Juni 2006 om 14:18

Een voor de hand liggende reden voor het ontbreken van hyperlinks is de angst dat de lezer de weg kwijtraakt en zijn vertrouwde nieuwsbron in de steek laat. Geert-Jan Bogaerts, chef internet bij de Volkskrant, ontkent dat die overweging een rol speelt. “Ik zie graag meer links op de site.” Het Content Management Systeem van de Volkskrant (en de andere PCM-kranten) laat het simpel invoegen van een hyperlink echter niet toe. Bogaerts: “Daar moet html aan te pas komen en we hebben niet de mankracht om dat vaker te doen.” Bogaerts ziet hier voorlopig geen verandering in komen, omdat het systeem pas sinds januari draait en aanpassingen te duur zijn. (bron: Camiel Donicie in DeNieuweReporter)

Excuse me?! Toen we bij Sensys in 2003 besloten de doorontwikkeling van ons CMS op een laag pitje te zetten omdat er 600 CMS-en leverbaar waren (waarvan er nu nog zo'n 150 over zijn) en we over onvoldoende marketingpower beschikten om daar tegenop te kunnen boksen, was het belang van de hyperlink als de levensader van het Internet al lang tot ieders hersenpan doorgedrongen. Comanche beschikte dan ook over alle mogelijkheden om te linken naar interne en externe bronnen, inclusief checks of de links nog wel valide zijn en automatische aanpassing van intern gewijzigde url's. En daarin stonden we zeker niet alleen.

De grote vraag is nu: hoe kan het dat er anno 2006 nog een CMS bestaat dat zijn gebruikers niet op een vriendelijke manier laat linken? En de nog grotere vraag: hoe kan het dat iemand zo'n CMS selecteert!?

Stripstrijd - foul play?

Zaterdag 17 Juni 2006 om 10:48

De Parool Stripstrijd gaat de finale in. Opvallend detail: de laatste match tussen Elke Dag RuST en CartoonDiarree was op het nippertje beslecht in het voordeel van Ruben Steeman, met 2135 tegen 2130 stemmen (blijf met je muis even boven het percentage hangen om het stemmentotaal te zien).

Toch gaat niet Elke Dag RuST, maar CartoonDiarree door naar de finale. En als je op die pagina over de percentages blijft hangen, krijg je niet meer de aantallen maar 'xxxx' te zien (terwijl bij eerdere rondes de getallen er wel netjes staan).

Volgens mij heeft het Parool iets uit te leggen... (getriggerd door Lijn)

Creatief met Perspectief

Zaterdag 17 Juni 2006 om 10:27


Leuk idee, met de schoolvakantie voor de boeg: fotografisch spelen met perspectief en 'horizontaal versus verticaal' illusie. Hoe het platte vlak je op het verkeerde been kan zetten... Meer na de break, waarbij ik vooral de scènes die beweging suggereren mooi gedaan vind!

Doodle

Woensdag 14 Juni 2006 om 09:40

Krabbel van Ilia, van een schetsblaadje dat vanmorgen op de grond voor de bank lag. Blijkbaar was onze hond Colder boeiender dan de TV ;-)

In de knoop, uit de knoop

Maandag 12 Juni 2006 om 12:02

Soms is het fijn dat het snoertje van je hoofdtelefoon een meter lang is. Maar heel vaak heb je eigenlijk maar een paar decimeter nodig. Het resterende deel van je snoer voelt zich niet gewaardeerd, raakt recalcitrant en neemt wraak door zichzelf in een onontwarbare knoop te wurmen. Het resultaat: frustratie alom. Terwijl de oplossing zo simpel is.

Tien tot de macht...

Maandag 12 Juni 2006 om 11:56

Een bijzonder inkijkje in machtsverheffen, daarheen en weer terug (of: 'to infinity and beyond', afhankelijk van uw cinematografische referentiekader).

Blogging, Podcasting en corporate communications

Zondag 11 Juni 2006 om 16:48

Robert Scoble, Microsoft's evangelist en meest bekende blogger, stapt over naar PodTech. Van een miljardenbedrijf met tientallen jaren ervaring en een wereldwijde solide userbase naar een éénjarige startup, een "media company dedicated to podcasting".

Robert kiest het goede deel, denk ik. Niet dat Microsoft onwillig is, maar het bedrijf is te groot om de ontwikkelingen echt op de voet te kunnen volgen, laat staan voorop te lopen. Bovendien groeien mensen soms sneller dan bedrijven. Microsoft denkt nog in systemen en vanuit technologie, in plaats van in levensveranderende revoluties op het gebied van communicatie en interactie - onafhankelijk of dat nu over corporate communicatie, mainstream media of we-media in tekst, beeld of geluid gaat. De wereld verandert in een halsbrekend tempo, en een oceaanstomer als Microsoft kan slechts met moeite volgen. Voor een bevlogen man als Scoble is dat na een paar jaar dodelijk voor z'n creativiteit.

Dat het ook anders kan bewees recent Jonathan Schwartz, CEO van Sun. Het bedrijf ziet zich genoodzaakt 5000 man te ontslaan, maar biedt elk van hen een platform in de vorm van een door Sun betaald weblog. Geen benauwde corporate communications afdeling die angstvallig de PR tegen de klippen op probeert te managen, maar volstrekte openheid. Door alle ontslagen medewerkers een blog te bieden faciliteer en stimuleer je het 'wisdom of crowds' proces waarbij de extreme stemmen vanzelf worden gecompenseerd door meer gematigde stemmen totdat een waarheidsgetrouwe balans ontstaat - en is dat niet het beste PR resultaat dat je als modern bedrijf kunt wensen? Bovendien zijn de oud-medewerkers zo heel makkelijk te vinden voor alle werkgevers die ze wél kunnen plaatsen, waardoor de operatie zo soepel mogelijk kan verlopen. Een paar jaar geleden was zo'n stap ondenkbaar geweest: nu lijkt het niet meer dan een logische consequentie, volledig in lijn met de strategie van Sun én de tijdgeest.
A very wise man once said, "Sunlight is the best disinfectant" - and in my view, exposing our internals to the outside world also helps us respond to problems more rapidly. True, we have to expose the occasional unhappy customer (...), but we expose them to people who can help, too - from within Sun, or within the community. We can't solve problems we don't know about. Like the good justice said, sunlight's a good disinfectant. (Jonathan Schwartz)

Digitale schandpaal

Woensdag 07 Juni 2006 om 22:44

Een heel oude trend in een nieuw jasje: mensen publiek te kijk zetten omdat ze iets uit je winkel stelen, je een kapotte laptop verkopen of je telefoon jatten. Lekker knoeien met digitale pek en veren, eigen rechter spelen heerscht! Het wachten is op de eerste lynchpartij die we live via de webcam kunnen meemaken....

Behendigheid en geluk

Maandag 05 Juni 2006 om 12:34

VierDrie video's met de wow-factor: Benoit Dierickx's fenomenale kwaliteiten als radio controlled plane piloot (veel meer bij Dick & Derk van der Vecht en het RC-forum), een stel jongens met teveel tijd die wonderen verrichten met pingpong balletjes, werkelijk verbijsterende tricks met biljartballen en golfer Fuzzy Zoeller's hole-in-one.

Ehm...?!

Maandag 05 Juni 2006 om 11:01


U kunt uw alles verklarende onderschrift bij deze foto kwijt in de comments...

Pinksterfeest

Zondag 04 Juni 2006 om 17:24

Vanmorgen vierden we in de Jeruzalemkerk Pinksteren in een feestelijke dienst, waarin vijf mensen hun geloof beleden. Drie van hen werden aansluitend ook gedoopt. In onze gemeente laten ouders hun kinderen doorgaans op jonge leeftijd dopen. Als je als kind echter niet gedoopt bent (bijvoorbeeld omdat je ouders bij een gemeente hoorden waar kinderdoop niet gebruikelijk is, of niet gelovig waren) mag je dit teken en zegel van Gods liefde natuurlijk ook op latere leeftijd ontvangen. Bekijk de korte video (7 min.) na de break!

Kabelcom (@home, @work) in de etalage

Vrijdag 02 Juni 2006 om 12:19

Hoewel Kabelcom in de afgelopen periode haar positie en prestaties duidelijk heeft weten uit te bouwen, moet toch worden geconcludeerd dat - mede gelet op de voortschrijdende consolidatie van de telecomindustrie - de tijd nu rijp is substantiële stappen te zetten in de richting van schaalvergroting. Essent gaat daarom de mogelijkheden onderzoeken om haar kabelactiviteiten te laten aansluiten bij of te laten opgaan in een groter geheel.

(update: 3 augustus 2006) Toen ik in het voorjaar de uitnodiging kreeg te solliciteren bij Essent Kabelcom realiseerde ik me terdege dat het bedrijf opereert in de drie markten die de komende jaren het sterkst zullen bewegen, namelijk internet, telefonie en TV. Eerlijk gezegd was dat een van de belangrijkste redenen om in te gaan op het aanbod dat ze me vervolgens deden. Na wat rondneuzen in de kabelwereld (dat component was nieuw voor me: in multimedia, content en internet ben ik goed thuis, van kabels en telefonie had ik geen kaas gegeten) was ik er niet alleen van overtuigd geraakt dat in deze markt de meeste kansen en uitdagingen liggen, maar bovendien dat binnen die markt Essent Kabelcom een van de spelers is met de meeste potentie.

Rijst

Vrijdag 02 Juni 2006 om 11:10

Heel kewl: een video van het effect van de geluidstrillingen van een frequency sweep op rijst.