Isabel(le)

Vrijdag 19 September 2003 om 16:47

Wervelstorm Isabel, gefotografeerd vanuit het International Space Station (via Dave Winer). Klik op onderstaande link voor meer foto's.
Space Station Crew Photographs of Hurricane Isabel

Microsoft email? Virus!

Vrijdag 19 September 2003 om 11:02

Vanochtend drie zes mailtjes in de mailbox die zich voordeden als 'security bulletins' van Microsoft, met patches als bijlage, maar die in werkelijkheid W32.Swen-virusmailtjes waren. Microsoft stuurt echter nooit patches via email en bovendien bleek uit de headers duidelijk dat Microsoft niet de afzender was: iets te doorzichtig allemaal. Dessalniettemin een aardige poging, waar veel gebruikers met open ogen in zullen trappen. U niet meer, want u bent nu gewaarschuwd.
Virusalert.nl

Internetjournalistiek: niche-uitgevers winnen terrein

Donderdag 18 September 2003 om 17:14

Erik van Heeswijk beschrijft in 'de digitale journalist' de stand van de internetjournalistiek in Nederland, en geeft en passant de richtingen aan waarin hij denkt dat deze zich zal ontwikkelen. Interessant om te lezen, en ook boeiend om zijn visie naast de bijdragen van Ren de Vree en Arthur Graaff aan dit weblog te leggen. Vooral zijn observatie dat de markt verschuift van een meer gecentraliseerde benadering met voornamelijk algemeen nieuws, naar sterker gesegmenteerde niches, vind ik heel herkenbaar. Die ontwikkeling is overigens niet nieuw: toen ik eind jaren negentig bij World Online betrokken was bij de consumentenportals werd daar al nagedacht over 'vertical portals' oftewel vortals. Kenmerkend voor die vortals was de diepe, smalle opzet (diepgravende, gespecialiseerde sites over een specifiek en duidelijk afgebakend onderwerp) in tegenstelling tot de brede en ondiepe benadering van de portal. Wat mij betreft zijn de beste en meest bruikbare weblogs exponenten van deze school. (via de Internetjournalist)
De Digitale Journalist

Ontbijtgast

Donderdag 18 September 2003 om 11:00


Vanmorgen aan het ontbijt (lekker in de tuin) zag ik het grote web dat ons vijvertje half overspant glinsteren in het zonlicht. Het web had ik al eerder bewonderd, maar de spin bleef steeds zorgvuldig buiten beeld. Met een plantenspuit heb ik het web vochtig gemaakt. De trilling deed de spin met een noodvaartje naar het midden van het web sprinten, waar hij vervolgens even gewillig bleef poseren. Lekker in het zonnetje, wachtend op zijn ontbijt.

Clark ziet de kracht van Internetcommunities

Woensdag 17 September 2003 om 15:14

In een persoonlijke videoboodschap aan de mensen achter de 'draft-websites' zei Clark: "I don't think, as i said, there has been anything this powerful in a long, long time in American politics."
Clark (video/quicktime Object)

Alternatieve begroting

Woensdag 17 September 2003 om 13:58

GroenLinks komt met een tegenbegroting, gebaseerd op cijfers uit augustus 2003 van het Internationale Monetaire Fonds. Het IMF schetst een veel rooskleuriger beeld van de Nederlandse economie dan het CPB. Nog even los van de keuzes die GroenLinks in dit document maakt (die deels niet mijn keuzes zijn) is het in elk geval goed te lezen dat er iets te kiezen valt. De schijn van onvermijdelijkheid die de regering over haar pakket maatregelen uitroept blijkt klinkklare onzin. En dat geeft de burger weer moed.
GroenLinks tegenbegroting 2004 voorlopige versie 9/8-2003

Presidentsverkiezingen VS

Woensdag 17 September 2003 om 12:45

Markos Moulitsas Zuniga (a.k.a. Kos) is technical consultant voor Howard Dean's campagne. Zijn eerste stap in de politieke arena was echter de website draftclark.com, een site die beoogde een community te bouwen die Wesley Clark moest overtuigen in de race voor het presidentschap te stappen, en meteen fondsen te werven voor zijn campagne. Clark twijfelde echter te lang, waarna Dean's campagneleider Joe Trippi Moulitsas overhaalde om voor Dean te komen werken. Moulitsas' ideeën pasten uitstekend bij Deans strategie en imago: in recordtijd brachten ze met behulp van Internet een grote menigte in het geweer, ondertussen de andere democratische kandidaten links en rechts passerend.

Wesley Clark

Woensdag 17 September 2003 om 08:47

Oud NAVO Supreme Allied Commander Europe, General Wesley K. Clark, is de tiende Democratische presidentskandidaat. De fans van de (tot nu toe a-politieke) generaal in ruste hebben vele websites opgetuigd om hem zo ver te krijgen. Google

Balkenende II

Dinsdag 16 September 2003 om 16:16

Of: de teloorgang van de sociale zekerheid. "Toegankelijk, solidair, doelmatig en betaalbaar. Dit zijn en blijven de uitgangspunten van ons zorgstelsel." Al lezende in de brochure 'Hoofdpunten van het regeringsbeleid' (pdf) bekroop me steeds meer het gevoel dat er iets niet klopte. Toen ik bij voornoemde volzin was aangekomen, wist ik het zeker. Ik leef in het verkeerde land! Balkenende leeft in Nederland, ik leef ergens anders. Waar de grens precies loopt is mij nog niet duidelijk, maar er kan geen twijfel meer over bestaan: waar hij is wil ik ook zijn. Proef die woorden eens: Toegankelijk, solidair, doelmatig en betaalbaar. Mjam.